Neautorské odlitky děl Olbrama Zoubka na trhu, 6.10.2021

V poslední době se více objevují na trhu Zoubkovy olověné reliéfy Eva, Adam, Had a Jákob a Thamar (1992, částečně zlacené olovo, rozměr 35 x 35 cm). Výrobu těchto reliéfů svěřil původně Olbram Zoubek Jiřímu Novákovi, který je odléval ve své dílně RESNO jako multiply pro nakladatelství Aulos, každý motiv v nákladu 100 kusů.

Problém pro kupujícího nastává v případě, kdy chce k tomuto multiplu získat certifikát Nadačního fondu Kmentová Zoubek, který tyto reliéfy neuznává jako autorské. Důvodem je to, že pan Jiří Novák, bývalý Zoubkův spolupracovník a člověk, kterému Olbram Zoubek důvěřoval, odléval velké množství odlitků pro svou potřebu a prodával je po galeriích za Zoubkovými zády. Dále vytvářel z autorských odlitků, které mu Mistr daroval, další falza, která se stále objevují na trhu s uměním a budou se objevovat i v budoucnu. Dnes už není možné rozlišit, zda se jedná o odlitky, které Novák pořizoval pro Olbrama Zoubka jako multiply, nebo o odlitky, které lil pro sebe a které sám prodával.

Tyto skutečnosti vedou někdy k „drobným“ úpravám těchto reliéfů, kde se majitelé snaží upravit Novákovu raznici na rubu reliéfu tak, aby se co nejvíc přiblížila autorské raznici Olbrama Zoubka. Rozdíl je především v písmenu K, které se v Zoubkově raznici blíží tvarem písmenu H. 

Mně nabízel tento týden pán reliéf Adam, Eva, Had, kde bylo upraveno právě písmeno K na H, aby se co nejvíce podobalo Zoubkově signatuře. Také zde byl pokus o vybroušení oválu, v němž je Novákova značka RESNO. Dá se předpokládat, že takové pokusy o opravu reliéfů značených Novákovou raznicí se budou objevovat i v budoucnu.

Přikládám foto reliéfu s detailem upraveného písmene K.

Olbram Zoubek - neautorský odlitek
Rubová strana - neautorský odlitek
Olbram Zoubek - neautorský odlitek

olbramzoubeksberatel.cz 2019 info@olbramzoubeksberatel.cz +420 734 859 375