Sestra - 24.9.2022

Socha byla vytvořena Mistrem jako první dílo v roce 1987 ze slitiny olova s cínem, je částečně zlacena, výška 45,5cm.
 
Jedná se o skicu figury k dvojsoší u schodiště v přízemí Domu elegance v Praze 1 Na Příkopech.
 
Sestry byly „pravá a levá“, tato sestra je „levá“, hledící vpravo a je značena autorskou raznicí O Z 2, takto signované dílo jsem zatím ještě nikdy neviděl. Toto značení bylo pravděpodobně Mistrovo pracovní a soška nebyla původně určena k prodeji.
 
Elegantní socha Sestra je mou letošní první podzimní novinkou ve sbírce.

olbramzoubeksberatel.cz 2019 info@olbramzoubeksberatel.cz +420 734 859 375